آخرین کلاس (البته اگه نیوفتیم) خیلی ساده همراه با یه حالگیری چند ساعته از طرف استاد و بدون هیچ مراسمی تموم شد

من تو مراسم خداحافظی معمولا خیلی ضعیف عمل می کنم

وقتی از کلاس اومدم بیرون حاضر نبودم حتی یه دقیقه ديگه برم سر کلاس .اما مطمئنم با یه مدت دوری از سمبل رویاهای بچه گانه دوره کارشناسی( کاخ سبز) با تموم دم ودستگاه ها و آدماش ، اوضاع عوض میشه