به نظر منا بعضی پسرا حقشونه که به جای 2 سال سربازی 4 سال برن سربازی..........بقیشون هم همون 2 سال براشون خوبه، اصلا لازمه ...............