نمی دونم دنبال چه کسی می گردم که بهم بگه : تلاش کن و موفق شو

اون نه توئی مامان جونم ، نه توئئ دوست خوبم ، نه توئی استاد دلسوزم و نه تو برادر مهربونم....