باورم نمی شد کشف اکستازی برگرده به سال 1912!!!!

آن سوی توهم برنامه تلوزیونی است که از شبکه دو پخش میشه و از اکس حرف می زنه

بعضیا می گن : این برنامه فقط باعث تحریک به مصرف میشه ، نه آموزش جهت عدم مصرف

بابا بالاخره این بد بختا چی کار کنن ؟

اگه بگن می گین : دارین تبلیغ می کنین ، این هم یه سیاست جدیده

اگه نگن ، می گین:همه چیو از مردم مخفی می کنین ، هر بلائی سر این مردم میاد از نا آگاهیه، بعدشم می رین سراغ نت و ماهواره....

اگه خیلی ملا هستین بگین : چه جوری بگن درسته ؟