اگه برره بد آموزی داره ، خوب نبین پدر بیامرز، چرا اینقدر بد و بیراه می گی

بچه ات را هم عادت بده ، برنامه مطابق عقل و سنش را ببینه

آخه از تو که نمیشه توقع داشت به بچه ات یاد بدهی ، قوه تشخیص درست از غلط را داشته باشه ، بدونه کدوم رفتار و گفتار و کجا استفاده کنه، چون خودت هم هنوز نداری 

به همین سادگی ، حالا هی بگین : شنونده باید عاقل باش و یا ادب از که آموختی از بی ادبان

 پيام ها يا برای تمام مردم تدارک ديده می شوند و يا برای گروه خاصی که در حالت دوم هم بايد حواسمون به به افرادی که دريافت کننده عمومی هستن اما جزء آن گروه خاص نيستن باشه