قبلا می گفتن : بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود

حالا با توجه به اينکه اين دوست خوبمون از حرفای من سر در نمياره می گم :

بر زبان بود تو را آنچه مرا در  دل بود

وبلاگه شعرهای آشنا رو ببينين........


http://mahsun64217.persianblog.ir