مهمونی تموم شد پاشين برين خونه هاتون.از بخور بخور (الطاف مادی )و پاچه خواری (فرصتهای معنوی)خسته نباشين.خانم های محترم ،آقايون دم در منتظرتون هستن.آقايون هول نزنين به همتون ميرسه.....لطفا دم در هم تجمع نکنين ، همسايه ها خوابن...