امسال هم مثل ۶ سال گذشته شمعی برای فوت کردن نداشتم ...به دنبال به هم زدن این رسمی که ۶ سال پیش حسابی تکراری و ؟؟؟ شده بود.اما بسیار بسیار آرزو داشتم.اولیش پیدا شدن گمشده هام بود....

امروز به یه نتیجه ای رسیدم ، اینکه اینقدر تو تلاش می کنی تا منو با خودت ببری ، دلیل این نمیشه که من تلاش نکنم تا تو رو واسه مدتی لااقل اینجا نگه دارم.مخالفت نیستم اما لزومی هم نداره باهات همجهت شم.به نظرت زور کدوممون می چربه؟